Huiswerkbegeleiding - Soms is individueel verstandig

De individuele huiswerkbegeleiding is een vervolg op de begeleiding die al op de school plaatsvindt. Tijd vrijmaken voor huiswerk is niet altijd even eenvoudig voor kinderen. Heeft u voldoende tijd om uw kinderen de juiste begeleiding te bieden? Bij Happy Homework wordt uw kind begeleid op een manier die aansluit op de individuele leerbehoefte. Uw kind wordt geholpen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Ook ná de begeleiding. Het uiteindelijke doel is om uw kind meer persoonlijke motivatie voor school mee te geven, zodat de prestaties op school verbeterd worden. Individuele huiswerkbegeleiding kan worden gegeven bij ons op het instituut of bij u thuis.