Bijles - Soms zitten één of twee vakken net wat tegen

Bijles is nodig als uw kind structureel achterop raakt in schoolvakken en dat op eigen kracht niet meer kan inhalen. Soms hebben kinderen voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Extra hulp biedt dan uitkomst om zo de leerstof onder de knie te krijgen. De bijlessen worden verzorgd vanuit alle vestigingen.

Met onze bijlessen krijgen leerlingen ook de lastige vakken weer op de rails, worden achterstanden weggewerkt en worden moeilijke vakken weer leuk! De bijlessen worden verzorgd door deskundige docenten. Zij kunnen uw kind een zetje in de juiste richting geven.