Privacyverklaring
Centrum voor Onderwijs – Happy Homework – Happy Teaching – Brede School Aanbod

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen, studenten én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom gaan we heel zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we nodig hebben voor goed onderwijs en een passende ondersteuning. In deze verklaring staat hoe wij dit doen.

Wie zijn Centrum voor Onderwijs, Happy Homework, Happy Teaching en Brede School Aanbod?
Het Centrum voor Onderwijs vertegenwoordigt die bedrijfsonderdelen: Happy Homework, Happy Teaching en Brede School Aanbod. Happy Homework betreft werkzaamheden rondom huiswerkbegeleiding en bijles. Happy Teaching betreft werkzaamheden rondom inhuur door scholen van (onderwijs)medewerkers en activiteiten tijdens schooltijd op school. Brede School Aanbod betreft activiteiten rond naschoolse activiteiten.
Als verzamelnaam van alle activiteiten wordt in dit document het bedrijf Centrum voor Onderwijs genoemd. Hieronder vallen tevens de andere reeds benoemde bedrijfsonderdelen. Centrum voor Onderwijs is ervoor verantwoordelijk dat persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt worden, zodat ieders privacy goed is beschermd. Heb je na het lezen van deze verklaring vragen of wil je meer uitleg? Schrijf, bel óf mail ons. Op de laatste pagina staan onze contactgegevens.

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
-Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend om elke leerling of student goed onderwijs te kunnen geven.
-Wij zijn open en eerlijk over de gegevens die we verzamelen, en waarom we dit doen.
-Wij wisselen gegevens alleen met andere partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een goede ondersteuning.
-Je kunt altijd een beroep doen op je recht om je gegevens in te zien of te laten wijzigen.
-Wij verwerken je gegevens veilig en geheel volgens de Europese wet.

U kunt het verwerkingsregister bij ons opvragen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Centrum voor Onderwijs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Centrum voor Onderwijs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Centrum voor Onderwijs verstrekt. Centrum voor Onderwijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- De voor- en achternaam van uw kind
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- De naam van de school van uw kind en de groep of klas waar hij of in zit
- Bij automatische incasso uw bankrekeningnummer
- Uw IP-adres

WAAROM CENTRUM VOOR ONDERWIJS GEGEVENS NODIG HEEFT
Centrum voor Onderwijs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Centrum voor Onderwijs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onderwijs gerelateerde werkzaamheden.

HOE LANG CENTRUM VOOR ONDERWIJS GEGEVENS BEWAART
Centrum voor Onderwijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Centrum voor Onderwijs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Centrum voor Onderwijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Centrum voor Onderwijs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Centrum voor Onderwijs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Centrum voor Onderwijs bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Centrum voor Onderwijs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Centrum voor Onderwijs heeft hier geen invloed op. Centrum voor Onderwijs heeft Google geen toestemming gegeven om via Centrum voor Onderwijs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@happyhomework.nl. Centrum voor Onderwijs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Centrum voor Onderwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Centrum voor Onderwijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Centrum voor Onderwijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Centrum voor Onderwijs op via info@happyhomework.nl. www.centrumvooronderwijs, www.happyhomework.nl, www.happyteaching.nl en www.bredeschoolaanbod.nl zijn websites van Centrum voor Onderwijs.

Centrum voor Onderwijs is als volgt te bereiken:
Postadres en vestigingsadres: Wulverderlaan 3, 2071 BG Santpoort-Noord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51954710
Telefoon: 023-2052341
E-mailadres: info@happyhomework.nl