Happy Homework is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51954710