Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is een vervolg op de begeleiding die al op de school plaatsvindt. Tijd vrijmaken voor huiswerk is niet altijd even eenvoudig voor kinderen. Heeft u voldoende tijd om uw kinderen de juiste begeleiding te bieden? Bij Happy Homework wordt uw kind begeleid op een manier die aansluit op de individuele leerbehoefte. Uw kind wordt geholpen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Ook ná de begeleiding. Het uiteindelijke doel is om uw kind meer persoonlijke motivatie voor school mee te geven, zodat de prestaties op school verbeterd worden.

Werkwijze
Direct na schooltijd is uw kind bij ons welkom. Voor iedere bijeenkomst bespreken we met uw kind de afgelopen dag en maken we een planning voor de aankomende dagen. Ook worden eventuele aandachtspunten besproken. Wat kan er de volgende keer beter of anders? Vervolgens werkt uw kind aan het huiswerk en ondersteunen wij door middel van overhoren en bijvoorbeeld door te helpen met samenvatten.

Kenmerken van onze huiswerkbegeleiding
1. Rustige en informatierijke leeromgeving voor kinderen in een huiselijke omgeving.
2. Een omgeving waar kinderen huiswerk willen maken in plaats van moeten maken.
3. Leren plannen en structureren.
4. Zelfvertrouwen ontwikkelen.
5. De begeleiding wordt gericht op uw wensen en de behoefte van uw kind. We maken daar duidelijke afspraken over.
6. Dagelijks een voortgangsverslag van de inhoud van de begeleiding en de voortgang van uw kind via 'Mijn Happy Homework' of via een app.
7. Persoonlijke aandacht. Ieder kind is anders en leert anders. We bieden een aanpak die aansluit bij de behoefte van uw kind.
8. Eigen verantwoordelijkheid. We zorgen ervoor dat uw kind de verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces.
9. Het team van deskundige begeleiders van Happy Homework zorgt ervoor dat uw kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft.