PGB

De PGB begeleiding is een vervolg op de begeleiding die al op de school plaatsvindt. Heeft u voldoende tijd om uw kinderen de juiste begeleiding te bieden? Bij Happy Homework wordt uw kind begeleid op een manier die aansluit op de individuele behoefte. Uw kind wordt geholpen om zich verantwoordelijk te voelen en het beste uit zichzelf te halen. Ook ná de begeleiding.

Het doel van de begeleiding is het verlengen van het concentratievermogen en het vergroten van zelfstandigheid in zijn schoolse zaken. Vergroten van het sociaal functioneren door binnen groepsopdrachten een juiste bijdrage te leveren. De docenten te kunnen benaderen/ vragen te stellen/ etc.

Werkwijze
Samen met uw kind maakt de begeleider een planning. Vervolgens gaan ze aan de slag met het leerwerk voor verschillende vakken. De begeleiding van het leren bestaat onder andere uit het stampen van de leerstof m.b.v. een timer. Zo kan volop geoefend worden door zich kort en volledig te concentreren.

Onder andere via rollenspellen wordt het algemeen en sociaal functioneren geoefend.

Ook maken wij een afspraak met de school om de aanpak van de begeleiding te optimaliseren en het beoogde begeleidingsdoel te bereiken.