Dyslexiebegeleiding

Naar aanleiding van een dyslexieonderzoek kan het wenselijk zijn om de training 'omgaan met dyslexie' te volgen. Met resultaatgerichte dyslexieoefeningen worden de lees- of spellingproblemen minder. Dyslexiebehandeling en dyslexietraining is mogelijk voor dyslectische kinderen op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Voor hoogbegaafden met dyslexie bieden wij speciale dyslexie oefeningen aan.

Onze orthopedagogen verzorgen de training om kinderen te begeleiden naar bij de ontwikkeling op het gebied van leren lezen en spelling. De methode is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen en wordt wekelijks gerapporteerd middels een logboek.

Oefeningen
Het dyslexieprotocol is de basis voor de dyslexie-oefeningen. Hierdoor zijn de dyslexie-oefeningen resultaatgericht en evidence based. Het leesprobleem van dyslectische kinderen wordt geoefend door middel van dyslexie oefeningen, die gericht zijn op het trainen van de technische leesvaardigheid. Vloeiend leren lezen staat centraal.
De dyslexie-oefeningen voor spelling bestaan onder andere uit de volgende dyslexie oefeningen: Auditieve dyslexie oefeningen, trainingen van benodigde deelvaardigheden, dyslexie oefeningen met klanken en letters, inprenting van de spellingregels, zelfcontrole en motivatie.
Bij het selecteren van dyslexie-oefeningen wordt rekening gehouden met de motivatie voor het leren lezen en spelling. De dyslexiebegeleiding vindt wekelijks na schooltijd plaats.