Happy Homework op De Zuiderpolder in Haarlem

In Haarlem hebben wij een unieke samenwerking met basisschool De Zuiderpolder.
Vanuit een klaslokaal op De Zuiderpolder bieden wij de huiswerkbegeleiding en trainingen aan.
Ook bijlessen worden gegeven.

Alle trainingen en bijlessen zijn geschikt voor kinderen uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Let op: Bent u in het bezit van de Haarlempas? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor huiswerkbegeleiding via de gemeente Haarlem. Wij kunnen u daarover informeren.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is een vervolg op de begeleiding die al op de school plaatsvindt. Tijd vrijmaken voor huiswerk is niet altijd even eenvoudig voor kinderen. Heeft u voldoende tijd om uw kinderen de juiste begeleiding te bieden? Bij Happy Homework wordt uw kind begeleid op een manier die aansluit op de individuele leerbehoefte. Uw kind wordt geholpen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Ook ná de begeleiding. Het uiteindelijke doel is om uw kind meer persoonlijke motivatie voor school mee te geven, zodat de prestaties op school verbeterd worden. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in een groepje van maximaal 6 leerlingen.

CITO-, IEP-toets training

Alle basisschoolleerlingen uit groep 8 maken in april de CITO- of IEP-eindtoets Basisonderwijs. Samen met het oordeel van de docenten en de uitslag van de NIO-toets vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor de middelbare school. De CITO- of IEP-toets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

Tijdens de trainingen oefenen wij ieder onderdeel uit de toets. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen in een goed resultaat. Wij vinden het belangrijk, dat uw kind op het juiste niveau instroomt op het voortgezet onderwijs. Uitleg en oefenen zijn bij ons de basis. Tevens maken wij tijdens de citotrainingen, naast onze reken- en taalmethoden, gebruik van de software 'Rekentuin' en 'Taalzee'. Deze software is spelenderwijs opgezet en ontwikkelt op de achtergrond een analyse, waardoor wij de hulp gericht kunnen aanbieden.

Rekentraining

Happy Homework helpt kinderen te leren rekenen door spelenderwijs rekenlessen te organiseren. Onze lessen geven, naast de voorbereiding op de CITO-toetsen, ook zelfvertrouwen bij kinderen, waardoor zij eerder de leerstof zullen begrijpen.

Wij maken tijdens de training gebruik van diverse rekenmethoden en het computersysteem 'Rekentuin'. Deze software is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en geldt ter ondersteuning van de uiteindelijke lessen. Op de achtergrond van dit programma wordt automatisch een analyse gemaakt. Deze analyse geeft weer wat het exacte rekenprobleem is. Op deze wijze kunnen wij leerlingen specifiek op die leerpunten helpen. Het vervolg van onze hulp bestaat uit het maken van veel oefenopgaven, waarbij uitleg en tips worden gegeven. De hulp wordt verleend door deskundige rekendocenten.

De oefenstof is zodanig samengesteld, dat leerlingen ook leren om (handig) te rekenen in contextrijke situaties. Hierdoor is ook begrijpend lezen belangrijk. Door de 'talige' opgaven wordt naast rekenen ook begrijpend lezen aangeleerd.

Nio training

Alle basisschoolleerlingen maken in groep 7 of 8 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten en de CITO-toets in groep 8 vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor de middelbare school. De nio toets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht.

Tijdens de trainingen oefenen wij ieder onderdeel uit de toets. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen in een goed resultaat van de test. Wij vinden het belangrijk, dat uw kind op het juiste niveau instroomt op het voortgezet onderwijs. Uitleg en oefenen zijn bij ons de basis. Tevens maken wij tijdens de nio-trainingen, naast diverse reken- en taalmethoden, gebruik van de software 'Rekentuin' en 'Taalzee'. Deze software is spelenderwijs opgezet en ontwikkelt op de achtergrond een analyse, waardoor wij de hulp gericht kunnen aanbieden.

Taal en begrijpend lezen

Vrijwel ieder kind kunnen wij helpen met het behalen van het juiste taalniveau. Wij kunnen kinderen helpen met behulp van onze eigen leermethoden. Wij maken tijdens de lessen gebruik van onze lesmethoden en van het computersysteem 'Taalzee'. Deze software is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Het biedt de mogelijkheid om spelenderwijs de leerstof te doorlopen. Op de achtergrond van dit programma wordt automatisch een analyse gemaakt. Deze analyse geeft weer wat het exacte taalprobleem is. Op deze wijze kunnen wij kinderen specifiek op hun leerpunten helpen.

Kinderen maken in de bovenbouw van de basisschool steeds beter onderscheid tussen verschillende tekstsoorten, zoals teksten met informatie, een instructie of een mening. De teksten zijn minder eenvoudig dan in de middenbouw en staan verder af van de kinderen en nabije belevingswereld. Tijdens onze trainingen oefenen wij vaak deze vaardigheden, waardoor kinderen zich vertrouwder gaan voelen met lastige teksten.

PGB begeleiding

De PGB begeleiding is een vervolg op de begeleiding die al op de school plaatsvindt. Tijd vrijmaken voor huiswerk is niet altijd even eenvoudig voor kinderen. Heeft u voldoende tijd om uw kinderen de juiste begeleiding te bieden? Bij Happy Homework wordt uw kind begeleid op een manier die aansluit op de individuele leerbehoefte. Uw kind wordt geholpen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Ook ná de begeleiding. Het uiteindelijke doel is om uw kind meer persoonlijke motivatie voor school mee te geven, zodat de prestaties op school verbeterd worden.

Werkwijze
Direct na schooltijd is uw kind bij ons welkom. Voor iedere bijeenkomst bespreken we met uw kind de afgelopen dag en maken we een planning voor de aankomende dagen. Ook worden eventuele aandachtspunten besproken. Wat kan er de volgende keer beter of anders? Vervolgens werkt uw kind aan het huiswerk en ondersteunen wij door middel van overhoren en bijvoorbeeld door te helpen met samenvatten.

Bijles

Bijles is nodig als uw kind structureel achterop raakt in schoolvakken en dat op eigen kracht niet meer kan inhalen. Soms hebben kinderen voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Extra hulp biedt dan uitkomst om zo de leerstof onder de knie te krijgen. De bijlessen worden verzorgd vanuit alle vestigingen.

Met onze bijlessen krijgen leerlingen ook de lastige vakken weer op de rails, worden achterstanden weggewerkt en worden moeilijke vakken weer leuk! De bijlessen worden verzorgd door deskundige docenten. Zij kunnen uw kind een zetje in de juiste richting geven.

Examentraining

In een gemoedelijke en uitdagende sfeer organiseren wij ook dit schooljaar weer examentrainingen. Om de trainingen zo effectief mogelijk te verzorgen bieden wij maatwerk aan. Daarom bestaan onze trainingen uit sessies van 3 uur. Afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind en het inzicht van onze docent wordt bekeken hoeveel sessies raadzaam zijn.

Vanwege maatwerk zijn de examentrainingen zowel individueel als in groepen mogelijk. In vrijwel ieder vak wordt examentraining gegeven.