Happy Homework op het Haarlem College

In Haarlem hebben wij een unieke samenwerking met het Haarlem College.
Vanuit een klaslokaal binnen het Haarlem College bieden wij direct na schooltijd huiswerkbegeleiding en een huiswerkklas aan. Ook bijlessen worden gegeven.

Let op: Bent u in het bezit van de Haarlempas? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor huiswerkbegeleiding via de gemeente Haarlem. Ook andere gemeenten zoals de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam hebben subsidieregelingen. Wij kunnen u daarover informeren.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is een vervolg op de begeleiding die in de klassen plaatsvindt. Leerlingen worden begeleid op de individuele leerbehoefte. Ze worden geholpen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Het uiteindelijke doel is om leerlingen meer persoonlijke motivatie voor school mee te geven, zodat de prestaties verbeterd worden. Voor iedere bijeenkomst bespreken we met een leerling de afgelopen dag en maken we een planning in magister voor de aankomende dagen. Ook worden eventuele aandachtspunten besproken. Vervolgens werkt de leerling aan het huiswerk en ondersteunen wij door middel van overhoren en bijvoorbeeld door te helpen met samenvatten. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in een groepje van maximaal 6 leerlingen.

Huiswerkklas

Deze optie is geschikt voor leerlingen die prima zelfstandig kunnen werken, maar behoefte hebben aan een rustige werkplek onder toezicht van een coach om het huiswerk te kunnen maken en leren. Leerlingen vullen aan het begin en einde van de huiswerkklas hun planning op magister in. Deze wordt tevens besproken. De huiswerkklas vindt plaats in een groepje van 15 tot 20 leerlingen.

Bijles

Bijles is nodig als uw kind structureel achterop raakt in schoolvakken en dat op eigen kracht niet meer kan inhalen. Soms hebben kinderen voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Extra hulp biedt dan uitkomst om zo de leerstof onder de knie te krijgen. De bijlessen worden verzorgd vanuit alle vestigingen.

Met onze bijlessen krijgen leerlingen ook de lastige vakken weer op de rails, worden achterstanden weggewerkt en worden moeilijke vakken weer leuk! De bijlessen worden verzorgd door deskundige docenten. Zij kunnen uw kind een zetje in de juiste richting geven.