De rekentoets

Happy Homework helpt je de rekentoets voor te bereiden en te voldoen aan het vereiste referentieniveau. Sinds de landelijke invoering van de referentieniveaus lukt het niet altijd zelfstandig het juiste niveau te bereiken om toetsen en examens met een voldoende af te sluiten.
Wij maken tijdens de training gebruik van diverse (online) rekenmethoden. Een instaptoets kan onderdeel zijn van de training. De hulp wordt verleend door deskundige rekendocenten.
Ook voor medisch rekenen kun je bij ons terecht. Net zoals bij de reguliere rekentrainingen ligt bij medisch rekenen de nadruk op inzichtverwerving en basisvoorwaarden.

Contextopgaven
De opgaven zijn zodanig samengesteld, dat je leert om (handig) te rekenen in contextrijke situaties. Hierdoor is ook begrijpend lezen belangrijk. Door de 'talige' opgaven wordt naast rekenen ook lezen getoetst. Een vraag die binnen een bepaalde situatie gesteld wordt is niet altijd een vraag waarbij gerekend wordt. Het gaat ook om het interpreteren van gegevens uit tabellen, grafieken en diagrammen, interpretatie van getallen, redeneren en maateenheden gebruiken.