Aanmelden kan nog!

Nieuw aan te vragen tot en met 2 mei 2021.

Meer informatie? Neem contact met ons op!


De subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

De subsidie is bedoeld voor leerlingen en studenten in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand, een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, of een (vergroot risico op) studievertraging veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van onderwijsinstellingen (PO, VO, mbo en volwassenonderwijs), als gevolg van de uitbraak van COVID-19.


Hoe doen we dat

De programma's kunnen variëren in vorm. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, bijlessen, examenlessen, een zomerschool, herfstschool, weekendschool of verlengde schooldagen.