Samenwerkingspartners

Wij voeren diverse projecten uit op diverse scholen, zowel in primair als voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, kinderopvang en zorginstellingen.


Wij werken onder andere samen met:

 • Adriaan Roland Holstschool Bergen
 • Haarlem College
 • Kennemer College havo/vwo Beverwijk
 • Kennemer College beroepsgericht Heemskerk
 • Duin & Kruidberg mavo Driehuis
 • Petrus Canisius College te Heiloo
 • Petrus Canisius College te Bergen
 • Petrus Canisius College te Alkmaar
 • Zuiderlicht College Amsterdam
 • Basisschool Parnassia te Santpoort-Noord
 • Basisschool De Vliegende Hollander te IJmuiden
 • Basisschool Het Kompas te IJmuiden
 • Basisschool De Franciscusschool te IJmuiden
 • Basisschool De Klipper te IJmuiden
 • Basisschool Jan Camperstschool te Driehuis
 • Basisschool De Dolfijn te Haarlem
 • Basisschool De Zuiderpolder te Haarlem
 • Basisschool Openbare Montesorrischool te Hoorn
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
 • Stichting Forte Kinderopvang
 • Stichting St Jacob Zorg