Onze projecten

Door ons grote netwerk aan onderwijsinstellingen en vele contacten binnen zowel het primair als voortgezet onderwijs en onze eigen onderwijsachtergrond, kennen wij het onderwijs en begrijpen we wat er gevraagd wordt.
Van hieruit ontstaat het persoonlijke contact, waardoor alle samenwerkende partijen optimaal profiteren.

Wij voeren diverse projecten uit op diverse scholen, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Ook werken wij samen met samenwerkingsverbanden, kinderopvang en zorginstellingen.

Om een indruk te krijgen van onze projecten kunt u hieronder voorbeelden nalezen.OP BASISSCHOLEN

Leerlingondersteuning
Via onze leerlingondersteuners ontvangen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, tijdens en/of na schooltijd extra aandacht. Denk hierbij aan extra oefening met het automatiseren van de basisrekensommen, extra leesoefening, het stimuleren van fonemisch bewustzijn bij kleuters of extra woordenschatlessen voor NT2-leerlingen. Er kan echter ook worden gedacht aan speciale lessen voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, omdat zij bovengemiddeld presteren. Zo kan maatwerk worden geleverd aan leerlingen zonder dat dit extra werkdruk voor de leerkrachten oplevert. Onze leerlingondersteuners hebben ruime ervaring in het onderwijs; bijvoorbeeld als onderwijsassistent, als leerkracht of als orthopedagoog.


Sociaal-emotionele ondersteuning
Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.


Brugklastraining
Aan het einde van de basisschoolperiode merk je aan groep 8 leerlingen dat ze toe zijn aan 'iets nieuws'. Ze willen hun vleugels uitslaan en kennismaken met het nieuwe, spannende van het vervolgonderwijs, de brugklas! Toch hebben de meeste kinderen ook vragen over alle zaken die op hun afkomen en willen daar graag antwoorden op hebben. Een gevoel van onzekerheid voor het 'onbekende'. In het programma wordt aandacht besteed aan onderwerpen die de nieuwe brugklasser handvatten geeft om de brugklas te leren kennen en zich sneller thuis te voelen in zijn/haar nieuwe omgeving. Onderwerpen die voorbij komen zijn onder andere: het schoolrooster, leswisseling, magister, huiswerk, plannen, leren leren, toetsen, gebruik van materialen (hoe noteer ik alles in mijn schrift?), mentor, onzekerheid, de weg naar school, absentie, verwijzingen naar websites, films, etc.


Onderzoek
Soms heeft een school een vraag met betrekking tot de capaciteiten van een leerling. Zowel intelligentietesten als didactisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden, evenals onderzoek naar executieve functies. Ook observaties van leerlingen in de klas, bijvoorbeeld om de aandachtfuncties of de sociale omgang met andere leerlingen te observeren zijn diensten die wij kunnen leveren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door afgestudeerde orthopedagogen.


Eventmanagement
Gedurende het schooljaar zijn er vaak talloze evenementen die georganiseerd moeten worden. Sinterklaasvieringen, schoolvoetbaltoernooien en paasontbijten zijn slechts een kleine greep uit de hoeveelheid evenementen. Hoewel dit leuke gelegenheden zijn, levert de organisatie hiervan vaak extra werkdruk op bij de leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn. De beschikbaar gestelde werkdrukgelden kunnen echter ook worden ingezet om iemand in te huren die deze evenementen plant en organiseert. Wij bieden de mogelijkheid om iemand te vinden die dit voor u doet en tevens past bij de visie en sfeer van uw school.


Naschoolse of tussenschoolse lessen
Happy Homework biedt de mogelijkheid om tijdens de middagpauze of, indien uw school gebruikmaakt van een continurooster, na schooltijd, extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje Engels”, waarbij de leerlingen op speelse wijze aan de slag gaan met het leren van de Engelse taal. Dit kan al vanaf de kleuterklas. Dezelfde constructie bestaat voor “Broodje programmeren” en “Broodje techniek”. Ook na schooltijd extra leeskilometers maken voor kinderen die hier moeite mee hebben is een optie. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen, muzieklessen en faalangsttraining na schooltijd.


OP VOORTGEZET ONDERWIJS

Huiswerkbegeleiding op school
Direct na schooltijd is uw kind bij ons welkom in een klaslokaal op school. Voor iedere bijeenkomst bespreken we met uw kind de afgelopen dag en maken we een planning voor de aankomende dagen. Ook worden eventuele aandachtspunten besproken. Wat kan er de volgende keer beter of anders? Vervolgens werkt uw kind aan het huiswerk en ondersteunen wij door middel van overhoren en bijvoorbeeld door te helpen met samenvatten.


Lessen
Middels onze docenten zijn is het mogelijk om (extra) lessen in te zetten op uw school. Zo bieden wij bijvoorbeeld op een aantal scholen een docent Nederlands en Engels voor leerlingen die na schooltijd extra behoefte hebben aan extra ondersteuning.


Leerlingondersteuning
Via onze leerlingondersteuners ontvangen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, tijdens en/of na schooltijd extra aandacht. Denk hierbij aan extra oefening met het automatiseren van de basisrekensommen, extra leesoefening, het stimuleren van fonemisch bewustzijn of extra woordenschatlessen voor NT2-leerlingen. Er kan echter ook worden gedacht aan speciale lessen voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, omdat zij bovengemiddeld presteren. Zo kan maatwerk worden geleverd aan leerlingen zonder dat dit extra werkdruk voor de docenten oplevert. Onze leerlingondersteuners hebben ruime ervaring in het onderwijs; bijvoorbeeld als onderwijsassistent, als leerkracht of als orthopedagoog.


Sociaal-emotionele ondersteuning
Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.


Onderzoek
Soms heeft een school een vraag met betrekking tot de capaciteiten van een leerling. Zowel intelligentietesten als didactisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden, evenals onderzoek naar executieve functies. Ook observaties van leerlingen in de klas, bijvoorbeeld om de aandachtfuncties of de sociale omgang met andere leerlingen te observeren zijn diensten die wij kunnen leveren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door afgestudeerde orthopedagogen.


Eventmanagement
Gedurende het schooljaar zijn er vaak talloze evenementen die georganiseerd moeten worden. Werkweken en sporttoenooien zijn slechts een kleine greep uit de hoeveelheid evenementen. Hoewel dit leuke gelegenheden zijn, levert de organisatie hiervan vaak extra werkdruk op bij de docenten die hiervoor verantwoordelijk zijn. Wij bieden de mogelijkheid om iemand te vinden die dit voor u doet en tevens past bij de visie en sfeer van uw school.


Extra lessen
Onze partner Happy Homework biedt de mogelijkheid om extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje programmeren”. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen en faalangsttraining na schooltijd.


Mentorlessen en studiebegeleidingsuren
Mentoren verzorgen vaak minimaal 1 uur per week een mentoruur. Veel mentoren worstelen echter met de mogelijkheid om hun mentorlleerlingen ook individueel te kunnen spreken. Hoe mooi is het voor een mentor, dat een docent van ons de klas 'opvangt' en dat de mentor de individuele gesprekken kan voeren. Uiteraard wordt het mentoruur effectief en leerzaam ingevuld middels een lesprogramma.


BIJ SAMENWERKINGSVERBANDEN

Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom is de sociaal-emotionele ondersteuning een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding thuis of buiten de klas, maar later in het poces ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

Vooraf wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt besproken met diverse partners, zoals de ouders, een medewerker van het samenwerkingsverband en de IB-er van de oude school en eventueel, wanneer bekend, de nieuwe school. Vervolgens wordt de begeleiding ingezet. In eerste instantie op basis van de creatie van vertrouwen. Vervolgens op basis van de inhoud.

BINNEN DE BSO

Happy Homework biedt de mogelijkheid om tijdens de BSO extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje Engels”, waarbij de leerlingen op speelse wijze aan de slag gaan met het leren van de Engelse taal. Dit kan al vanaf de kleutergroep. Dezelfde constructie bestaat voor “Broodje programmeren” en “Broodje techniek”. Ook na schooltijd extra leeskilometers maken voor kinderen die hier moeite mee hebben is een optie. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen, muzieklessen en faalangsttraining.

BINNEN ZORGINSTELLINGEN

Niet alleen op scholen bieden wij cursussen en workshops. Ook binnen andere instellingen bieden we reken- en Nederlandse taallessen aan aan personeel wat bijvoorbeeld voorbereid dient te worden of rekentoetsen en Nederlandse taaltoetsen.

ONZE PROJECTEN ELDERS

Er is nog veel meer mogelijk op sociaal pedagogisch gebied. Zoekt u extra ondersteuning of een aavulling op uw aanbod, neem dan contact met ons op.
We gaan graag met u in gesprek.


Meer informatie over inhuur via Happy Homework