Primair Onderwijs

Onderwijsassistenten via werkdrukgelden

Leerlingondersteuners voor passend onderwijs

Invulling taakbeleid, zoals organisatie sinterklaasfeest, etc

Plusklassen

Extra hulp klasjes

Ondersteuning IB-taken

Naschoolse begeleidingen


Bent u op zoek naar inzet en ondersteuning binnen het Nationaal plan Onderwijs? Lees hier meer over onze mogelijkheden.

Voortgezet Onderwijs

Vervangingspool

Invaldocenten

Examentraining

NT2 onderwijs

Zomerschool, lenteschool en herfstschool

Steunlessen

Mentorlessen en studiebegeleidingsuren

Profielwerkstukbegeleiding

Invulling taakbeleid, zoals opvang en inwerken nieuwe collega's

Administratieve taken

Huiswerkbegeleiding op school


Bent u op zoek naar inzet en ondersteuning binnen het Nationaal plan Onderwijs? Lees hier meer over onze mogelijkheden.

Samenwerkingsverbanden

Onderwijs aan thuiszitters

Ondersteuning bij plaatsing en begeleiding leerlingen naar een andere school

BSO en kinderopvang

Workshops, zoals programmeren, Engels, techniek, etc

Zorginstellingen

Cursussen en workshops rekenen en Nederlands ter voorbereiding op rekentoetsen en Nederlandse taaltoetsen binnen MBO tbv het zorgpersoneel