Onze oplossingen

Happy Homework helpt met oplossingen die goed aansluiten bij de vragen van scholen. Wij voeren diverse projecten uit, zowel in primair- als voortgezet onderwijs, met samenwerkingsverbanden, kinderopvang en zorginstellingen.

Maatwerk onderwijs

Ons maatwerk geeft voordelen voor de school en leerlingen en is op vele manieren mogelijk. Namelijk via:

Leerlingondersteuners

Docenten en leerkrachten

(Ortho)pedagogen

Onderwijsassistenten


Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

Waar kunt u ons voor inzetten

Met onze collega's lost u in één keer uitdagingen op binnen uw school. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Wegwerken onderwijsvertraging

Werkdrukverlichting

Ondersteuning bij toets- en examenweken

Leerlingondersteuning

Invulling administratieve taken

Inzet binnen de Passend Onderwijs gelden

Inval docenten, leerkrachten of onderwijsassistenten

Opzetten van een vervangingspool

Onderzoek en advies over schoolse zaken

Tijdelijk personeel

Eventmanagement

NT2 onderwijs

Opvang voor thuiszitters

Naschools onderwijs

Of u heeft een ander idee? Wij denken graag mee!


Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom is de sociaal-emotionele ondersteuning een belangrijk onderdeel in onze begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding thuis of buiten de klas, maar later in het poces ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.