Nationaal Programma Onderwijs

Wij werken vanuit een visie aan goed onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO ) is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Wilt u het NPO voor de school laten werken om uw doelen te bereiken? Wij stellen uw ideale onderwijsmenu samen, welke past bij de situatie van uw leerlingen en school. Mede door onze jarenlange samenwerkingen met scholen kunnen wij juist nu onze ervaring voor u inzetten.

Wij helpen onderwijsinstellingen bij het realiseren van alle ambities en doelstellingen. Het doel hiervan is om leerlingen te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. En uiteraard staan bij dit alles de leerlingen centraal.

Het Programma neemt stevige maatregelen om verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen.

Hoe doen we dat

Wij werken altijd binnen de visie en missie van de school. Vooraf bespreken we uitgebreid de wensen en leermiddelen. Vanuit daar onwikkelen we, samen met schoolleiding of docenten, een goed en werkbaar programma voor de leerlingen van de school, waarbij we tevens leerkrachten en docenten ontlasten.


Voorbeelden van programma's:

Extra docenten en ondersteuning in de klas

Bijles, huiswerkbegeleiding en/of bijspijkerlessen op school

Intensieve ondersteuning en begeleiding van leerlingen

Aanvullende zomerprogramma’s of weekendscholen

Of andere maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en perspectief te bieden aan leerlingen


Ondersteuning tijdens de werkzaamheden:

Het coördineren van (een gedeelte van) het traject. Daarbij vormen we een team samen met de medewerkers binnen uw school

Het leggen en onderhouden van de contacten met de stakeholders.

Advies bij de selectie van maatregelen / oplossingen. En een idee over de oplossing in mensen en materialen.

Het monitoren, bijstellen en verantwoorden gedurende de uitvoering van het plan of programma.


Realisatie

De extra middelen zijn broodnodig. Ook zijn ze zeer welkom voor de school en leerlingen. Echter, het programma vraagt veel van uw onderwijsinstelling. Om het te realiseren, dient u de problematiek goed in kaart te brengen, interne en externe partijen intensief te betrekken en interventies te bepalen en te organiseren. Daar komt het plannen, begroten, monitoren en verantwoorden nog bij. En dat allemaal bovenop het extra werk dat deze pandemie al met zich meebrengt.

Hoe tot de doelen, maatregelen, voorwaarden, cijfers en bedragen te komen, daar ondersteunen wij bij. De overheid vraagt u vroegtijdig in gesprek te gaan met studenten, personeel, bestuur en medezeggenschap, maar ook met relevante samenwerkingspartners en gemeenten.

Wij helpen u graag bij het realiseren van alle ambities en doelstellingen uit het programma. Bijvoorbeeld door de coördinatie van (een gedeelte van) het programma over te nemen, gegevens te verzamelen en te analyseren, de juiste maatregelen te selecteren of het programma te monitoren en bij te stellen.

Onze samenwerkingspartners

 • Adriaan Roland Holstschool Bergen
 • Haarlem College
 • Kennemer College havo/vwo Beverwijk
 • Kennemer College beroepsgericht Heemskerk
 • Duin & Kruidberg mavo Driehuis
 • Petrus Canisius College te Heiloo
 • Petrus Canisius College te Bergen
 • Petrus Canisius College te Alkmaar
 • Zuiderlicht College Amsterdam
 • Basisschool Parnassia te Santpoort-Noord
 • Basisschool De Vliegende Hollander te IJmuiden
 • Basisschool Het Kompas te IJmuiden
 • Basisschool De Franciscusschool te IJmuiden
 • Basisschool De Klipper te IJmuiden
 • Basisschool Jan Camperstschool te Driehuis
 • Basisschool De Dolfijn te Haarlem
 • Basisschool De Zuiderpolder te Haarlem
 • Basisschool Openbare Montesorrischool te Hoorn
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
 • Stichting Forte Kinderopvang
 • Stichting St Jacob ZorgNeem contact op met onze adviseurs en deskundigen

Via e-mail naar de directie van Happy Homework

Via telefoon naar ons kantoor