Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Het doel hiervan is om leerlingen te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.

Het Programma neemt stevige maatregelen om verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen.

Scholen kunnen hun eigen plannen maken en maatregelen nemen die passen bij de situatie van hun leerlingen. Daar kunnen wij bij onderrsteunen.

Hoe doen we dat

De programma's kunnen variëren in vorm. Denk bijvoorbeeld aan

Extra docenten en ondersteuning in de klas

Bijles en huiswerkbegeleiding op school

Intensieve ondersteuning en begeleiding van leerlingen

Aanvullende zomerprogramma’s of weekendscholen

Of andere maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en perspectief te bieden aan leerlingen

Meer informatie?