Meer informatie

Happy Homework onderwijspersoneel op uw school

Uw visie is onze missie

Voor basis- en voortgezet onderwijs

Wat doen wij voor scholen

Bij ons vindt u oplossingen binnen alle facetten van het onderwijs. De missie, visie en ambitie van scholen kunnen van elkaar verschillen. Dat is het mooie van het onderwijs.

Iedere school kiest zijn eigen weg binnen de kerndoelen en inspectie-eisen die zijn opgelegd door de overheid. Juist die diversiteit is onze sterkte!

Door onze eigen onderwijsachtergrond kennen wij het onderwijs en begrijpen we wat er gevraagd wordt.

Wij sluiten aan bij de wensen en behoeften, gericht op onderwijskerndoelen, profielen en visie/missie van de school.

Ons netwerk van kandidaten biedt de mogelijkheid om ook binnen de huidige krapte binnen het onderwijs een juiste kandidaat te koppelen.

Wij kunnen scholen in geheel Nederland verder helpen.


Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat scholen en kinderen het maximale uit zichzelf halen. Daarom bieden wij handvatten voor de toekomst. In onze pedagogische visie staan doelstellingen centraal, zoals het voorkomen of wegwerken van (onderwijs)vertraging, het bieden van gelijke kansen aan de brede ontwikkeling van kinderen, het aantrekkelijker maken van de school, de integrale aanpak van de jeugdproblematiek en de integrale aanpak voor de zorg.

Onze ervaring binnen het onderwijs kunt u ook goed inzetten om uw personeel om of bij te scholen.
Denk bijvoorbeeld aan leerlingondersteuning. Maar ook aan een vervangingspool.
Naar aanleiding van uw vraag zoeken wij de juiste kandidaat, die we vervolgens koppelen aan uw opdracht.

Onze werkwijze

Door onze onderwijservaring kunnen wij ├ęcht met u meedenken. Samen kunnen we tot oplossingen komen, die precies passen bij uw school. Daarom gaan we altijd als volgt te werk:

We maken een eerste afspraak: We komen langs bij u op school om de sfeer te proeven, te luisteren naar wat u belangrijk vindt en welke uitdagingen uw school momenteel heeft.

De eerste planning: We gaan aan de slag met uw vraagstukken en ontwikkelen heldere en flexibele oplossingen die we aan u voorleggen.

We gaan aan het werk: Volgens de besproken planning starten wij de ondersteuning met ons personeel wat voldoet aan uw kwalificatie-eisen.

Regelmatige evaluatie: We maken de afspraak om op een vast moment te evaluaren en eventueel waar nodig bij te sturen.