Happy Homework Onderwijspersoneel Inhuren

Uw visie is onze missie

Bij ons vindt u oplossingen binnen alle facetten van het onderwijs.
De missie, visie en ambitie van scholen kunnen van elkaar verschillen. Dat is het mooie van het onderwijs.
Iedere school kiest zijn eigen weg binnen de kerndoelen en inspectie-eisen die zijn opgelegd door de overheid. Juist die diversiteit is onze sterkte!

Door onze eigen onderwijsachtergrond kennen wij het onderwijs en begrijpen we wat er gevraagd wordt.
Wij sluiten aan bij de wensen en behoeften, gericht op onderwijskerndoelen, profielen en visie/missie van de school.

Ons netwerk van kandidaten biedt de mogelijkheid om ook binnen de huidige krapte binnen het onderwijs een juiste kandidaat te koppelen.


Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat scholen en kinderen het maximale uit zichzelf halen. Daarom bieden wij handvatten voor de toekomst. In onze pedagogische visie staan doelstellingen centraal, zoals het voorkomen of wegwerken van (onderwijs)achterstanden, het bieden van kansen aan de brede ontwikkeling van kinderen, het aantrekkelijker maken van de school, de integrale aanpak van de jeugdproblematiek en de integrale aanpak voor de zorg.

Onze ervaring binnen het onderwijs kunt u ook goed inzetten om uw personeel om of bij te scholen.
Denk bijvoorbeeld aan leerling ondersteuning. Maar ook aan een vervangingspool.
Naar aanleiding van uw vraag zoeken wij de juiste kandidaat, die we vervolgens koppelen aan uw opdracht.


Meer informatie over inhuur via Happy Homework?