Sociale weerbaarheid door de Rots & Water-Training

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en een uiterst effectief anti-pest-programma. Het programma onderscheidt zich van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief. Tijdens de training worden weerbaarheid en solidariteit (positieve sociale vaardigheden) in balans gepresenteerd en getraind.

Rots en Water bestaat uit een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen in het basisonderwijs (vanaf 4 jaar en ouder) en een vervolgprogramma dat op oudere leeftijdsgroepen (14 jaar en ouder) is gericht. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.

Mentale ontwikkeling
Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots & Water is een bewezen effectieve anti-pestmethodiek: als de hele klas meedoet, zal pestgedrag uit de klas verdwijnen. Indien Rots & Water schoolbreed wordt ingezet zal het pesten de gehele school verlaten.

Rots & Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.