Sociale vaardigheidstraining

In een fijne en uitdagende omgeving verzorgen wij onze training voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. Beter omgaan met vriendjes betreft een training met als doelen: 

- Het verwerven van kennis over sociale vaardigheden om beter te kunnen handelen in complexe situaties.
- Het competenter maken van de kinderen in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes.
- Het ervaren van minder spanning, waardoor minder faalangstig gedrag ontstaat in sociale situaties.
- Het stimuleren van het aangeleerde gedrag om dit toe te passen in de praktijk. 

Wanneer een kind over gebrekkige sociale vaardigheden beschikt, waarbij te denken valt aan verlegen/teruggetrokken gedrag of agressief gedrag, kan het zijn dat hij of zij maar moeilijk worden opgenomen in de groep leeftijdsgenootjes. Om te voorkomen dat het zelfvertrouwen en het gevoel van competentie zich negatief ontwikkelen, is het belangrijk om kinderen met sociale moeilijkheden alop jonge leeftijd te stimuleren in de ontwikkeling van het perspectief nemen en sociale vaardigheden.

Het uiteindelijke doel van deze training is om deze vaardigheden te consolideren en te generaliseren, zodat de kinderen de geleerde vaardigheden ook zelfstandig uitvoeren buiten de training en dat ze de vaardigheden ook vasthouden.

De training bestaat uit een kennismakingsgesprek met ouders, 13 groepsbijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur en een afsluitend oudergesprek.