Wennen aan het voortgezet onderwijs

Aan het einde van de basisschoolperiode merk je aan groep 8 leerlingen dat ze toe zijn aan 'iets nieuws'. Ze willen hun vleugels uitslaan en kennismaken met het nieuwe, spannende van het vervolgonderwijs, de brugklas! Toch hebben de meeste kinderen ook vragen over alle zaken die op hun afkomen en willen daar graag antwoorden op hebben. Een gevoel van onzekerheid voor het 'onbekende'.

Voorbereiden
In dit naschoolse programma wordt aandacht besteed aan onderwerpen die de nieuwe brugklasser handvatten geeft om de brugklas te leren kennen en zich sneller thuis te voelen in zijn/haar nieuwe omgeving. Onderwerpen die voorbij komen zijn onder andere: het schoolrooster, leswisseling, magister, huiswerk, plannen, leren leren, toetsen, gebruik van materialen (hoe noteer ik alles in mijn schrift?), mentor, onzekerheid, de weg naar school, absentie, verwijzingen naar websites, films, etc. Kortom, uw zoon of dochter meer zekerheid meegeven voor de belangrijke stap naar de brugklas!