Taal en begrijpend lezen: Hoe word je daar beter in?

Vrijwel ieder kind kunnen wij helpen met het behalen van het juiste taalniveau. Wij kunnen kinderen helpen met behulp van onze eigen leermethoden. Wij maken tijdens de lessen gebruik van onze lesmethoden en van het computersysteem 'Taalzee'. Deze software is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Het biedt de mogelijkheid om spelenderwijs de leerstof te doorlopen. Op de achtergrond van dit programma wordt automatisch een analyse gemaakt. Deze analyse geeft weer wat het exacte taalprobleem is. Op deze wijze kunnen wij kinderen specifiek op hun leerpunten helpen.

Tekstsoorten
Kinderen maken in de bovenbouw van de basisschool steeds beter onderscheid tussen verschillende tekstsoorten, zoals teksten met informatie, een instructie of een mening. De teksten zijn minder eenvoudig dan in de middenbouw en staan verder af van de kinderen en nabije belevingswereld. Tijdens onze trainingen oefenen wij vaak deze vaardigheden, waardoor kinderen zich vertrouwder gaan voelen met lastige teksten.