Rekentraining: De basis is vertrouwen

Happy Homework helpt kinderen te leren rekenen door spelenderwijs rekenlessen te organiseren. Onze lessen geven, naast de voorbereiding op de CITO-toetsen, ook zelfvertrouwen bij kinderen, waardoor zij eerder de leerstof zullen begrijpen.

Wij maken tijdens de training gebruik van diverse rekenmethoden en het computersysteem 'Rekentuin'. Deze software is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en geldt ter ondersteuning van de uiteindelijke lessen. Op de achtergrond van dit programma wordt automatisch een analyse gemaakt. Deze analyse geeft weer wat het exacte rekenprobleem is. Op deze wijze kunnen wij leerlingen specifiek op die leerpunten helpen. Het vervolg van onze hulp bestaat uit het maken van veel oefenopgaven, waarbij uitleg en tips worden gegeven. De hulp wordt verleend door deskundige rekendocenten.

Contextopgaven
De oefenstof is zodanig samengesteld, dat leerlingen ook leren om (handig) te rekenen in contextrijke situaties. Hierdoor is ook begrijpend lezen belangrijk. Door de 'talige' opgaven wordt naast rekenen ook begrijpend lezen aangeleerd.