CITO-, IEP-toets (of andere toets) voorbereiden

Alle basisschoolleerlingen uit groep 8 maken in april de CITO- of IEP-eindtoets Basisonderwijs. Samen met het oordeel van de docenten en de uitslag van de NIO-toets vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor de middelbare school. De CITO- of IEP-toets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

Zelfvertrouwen
Tijdens de trainingen oefenen wij ieder onderdeel uit de toets. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen in een goed resultaat. Wij vinden het belangrijk, dat uw kind op het juiste niveau instroomt op het voortgezet onderwijs. Uitleg en oefenen zijn bij ons de basis. Tevens maken wij tijdens de citotrainingen, naast onze reken- en taalmethoden, gebruik van de software 'Rekentuin' en 'Taalzee'. Deze software is spelenderwijs opgezet en ontwikkelt op de achtergrond een analyse, waardoor wij de hulp gericht kunnen aanbieden.