Nederlandse taaltraining

Onze taaltrainingen Nederlands worden aangeboden met behulp van (digitale) methodes. Wij bieden de cursussen individueel en in groepen aan. Door middel van een instaptoets wordt het aanvangsniveau bepaald, waarna een (semi) individueel traject wordt samengesteld. Na de training wordt een eindtoets afgenomen, waarna een eindadvies verstuurd wordt naar de eventueel direct leidinggevenden.

Om de individuele niveaus en ontwikkelpunten vast te stellen, houden onze docenten met iedere deelnemer een intakegesprek. Vervolgens wordt een individueel traject samengesteld. Het resultaat: Een persoonlijke taaltraining Nederlands, afgestemd op uw werkomgeving, vakgebied en interesses.